Now showing items 1-2 of 2

  • Dopplerovský indikátor toku krve 

    Mojžíš, Karel
    Bakalářská práce se zabývá základy ultraakustiky. Podává základní informace o Dopplerově jevu. Jsou v ní popsány metody zpracování a vyhodnocení rychlosti a směru toku krve u dopplerovských systémů s modulovanou a nemodulovanou ...
  • Ultrazvukový měřič rychlosti toku krve 

    Mojžíš, Karel
    Diplomová práce se věnuje základům ultraakustiky, vysvětluje uplatnění Dopplerova jevu v medicíně a jeho využití jako diagnostické metody pro měření rychlostí toků krve v cévách. Práce uvádí také dopplerovské systémy užívané ...