Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh přepínače využitelného v moderních komunikačních sítích 

    Mojžiš, Ľubomír
    Tato diplomová práce pojednává o přepínacích prvcích v moderní komunikační síti. V práci je popsána architektura přepínačů se zaměřením na kvalitu služeb a pomocí simulačního programu MATLAB-SIMULINK jsou navrženy a ...
  • Perspektivní využití technologie CISCO 

    Mojžiš, Ľubomír
    Tato bakalářská práce pojednává o vysokorychlostním komunikačním systému CISCO, který se nachází v laboratoři SC5.35. V práci jsou navrženy celkem 3 laboratorní úlohy. První laboratorní úloha je zaměřená na kvalitu služeb ...