Now showing items 1-8 of 8

 • Impact of the SiNx Thickness on Passivation Quality and Contact Resistivity of Silicon Solar Cell 

  Mojrová, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this work the influence of thickness of Silicon Nitride (SiNX) layer deposited by Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD) on passivation quality and contact resistivity (ρC) of n-type Passivated Emitter Rear ...
 • Měření vázaného náboje pomocí povrchového napětí 

  Mojrová, Barbora
  Tato práce se zabývá vývojem alternativní metody měření vázaného náboje v tenkých dielektrických vrstvách pomocí povrchového napětí. Přítomnost náboje v pasivační vrstvě se projevuje tzv. Back Surface Field (BSF) efektem, ...
 • Potential Induced Degradation Effect On N-Type Solar Cells With Boron Emitter 

  Mojrová, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This study is focusing on Potential Induced Degradation (PID) effect on n-type solar cells with boron emitter. We designed and fabricated single cell modules using n-PERT cells with textured and flat front side, and with ...
 • Rychlé teplotní procesy 

  Korvas, Jan
  Tato práce se zabývá technologiemi využívajícími rychlé tepelné procesy (RTP) na zlepšení technologických postupů. Hlavními důvody zavedení RTP technologií byla finanční a časová náročnost běžných postupů. Použití RTP v ...
 • Solární články z monokrystalického křemíku typu n s vysokou účinností 

  Mojrová, Barbora
  Tato dizertační práce je zaměřena vývoj a ověřování nových postupů přispívajících ke zvýšení účinnosti bifaciálních solárních článků založených na monokrystalickém křemíku n-typové vodivosti. Tato práce přináší nové poznatky ...
 • Světelný zdroj s luminiscenční diodou 

  Novák, Matyáš
  Práce začíná základním popisem funkce luminiscenční diody. Dále popisuje základní způsoby tvorby chladících pouzder výkonových LED a možnosti odvodu tepla. V teoretické části práce jsou také uvedeny možnosti regulace ...
 • Světelný zdroj s nastavitelnou intenzitou osvětlení 

  Koždoň, Jakub
  Práce se zabývá popisem vlivu světla na člověka, popisem světelných zdrojů, návrhem a realizací světelného zdroje s proměnnou teplotou chromatičnosti a světelným tokem. V úvodu je zmíněn proces vidění a vliv světla na ...
 • Využití měřicí metody SPM v technologii výroby krystalických solárních článků 

  Mojrová, Barbora
  Tato práce se zabývá využitím technik mikroskopie atomárních sil (AFM) a mikroskopie Kelvinovou sondou (KPFM) ve výrobě solárních článků. Obě techniky zjišťují požadované vlastnosti povrchu pomocí silových interakcí mezi ...