Now showing items 1-4 of 4

 • Corporate Negative Equity: The Evidence from the European Union 

  Mokhova, Natalia; Zinecker, Marek (Mendel University Press, 2016-06-02)
  After the Global Financial Crisis the frequency of reported losses of companies has increased significantly in countries of the European Union. Moreover, the financial leverage of companies have increased and even exceeded ...
 • Determinants of Capital Structure: the Evidence from the European Union 

  Mokhova, Natalia; Zinecker, Marek (Mendelova univerzita v Brně, 2013-12-24)
  The aim of this study is to indicate the influence of several internal determinants on capital structure in different European countries and retrace its tendency taking into consideration the membership of the European ...
 • Macroeconomic Factors and Corporate Capital Structure 

  Mokhova, Natalia; Zinecker, Marek (Elsevier, 2014-01-24)
  The aim of this study is to indicate the influence of macroeconomic factors on corporate capital structure in different European countries. The recent Global Financial Crisis and the following European debt crisis show the ...
 • Vliv externích a interních faktorů na náklady vlastního kapitálu 

  Mokhova, Natalia
  Náklady vlastního kapitálu, jež jsou ovlivňovány řadou interních a externích činitelů, významným faktorem ovlivňujícím rozhodovací procesy v podnikové sféře. Cílem této disertační práce je na základě primárních a sekundárních ...