Now showing items 1-2 of 2

  • Aktivace Fragmentu v krajině 

    Mokrý, Tomáš
    Opětovné využití nefungujícího fragmentu v krajinném kontextu podle současných trendů. Vybudováním sportovně teambuildingového hotelu v řešené lokalitě, vytvářím nové hmotové souvislosti.
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Mokrý, Tomáš
    V bakalářském projektu řeším holandskou část kroměřížské květné zahrady řeším návaznost na stávající budovy. Cílem práce je návrh využití a úpravy celé plochy předpolí květné zahrady.