Now showing items 1-2 of 2

  • Akumulace tepla v solárních tepelných soustavách 

    Mokriš, Lukáš
    V této bakalářské práci jsou popsány způsoby akumulace tepla v solárních tepelných soustavách. Sluneční energie se nám dostává ve formě slunečního záření, které můžeme zpracovat a ukládat ve formě citelného tepla pevných ...
  • Roštový kotel na spalování tříděného odpadu 70t/h,4MPa, 400°C 

    Mokriš, Lukáš
    Cílem této diplomové práce je návrh roštového parního kotle o výkonu 70 t/h na spalování tříděného odpadu. Zadání je tvořeno požadovanými výstupními parametry přehřáté páry a prvkovým rozborem paliva. Z tohoto rozboru byl ...