Now showing items 1-2 of 2

  • Procesní FMECA analýza kartonového stojanu 

    Potěšilová, Hana
    Diplomová práce se zabývá aplikací metody FMECA na proces výroby kartonového stojanu. Cílem práce je popsat výrobu stojanu, identifikovat poruchové stavy a jejich následky v dílčích procesech výroby. Pro zvýšení spolehlivosti ...
  • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

    Filková, Nicole
    Bakalářská práce se zaobírá studiem průběhu zakázky ve společnosti GRD servis, s.r.o., která se zabývá výrobou převážně P.O.S. a P.O.P. produktů neboli produktů pro podporu prodeje. Teoretická část obsahuje vysvětlení ...