Now showing items 1-2 of 2

  • Audiovizuální zpracování zákonů teorie obvodů 

    Molík, Petr
    Tato práce se zabývá moderním způsobem výkladu a prezentace zákonů teorie obvodů. Názorně ilustruje a na praktických ukázkách a pokusech demonstruje teorii, která je probírána v rámci předmětu Teorie obvodů bakalářského ...
  • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

    Molík, Petr
    Diplomová práce se zaměřuje na integraci inovačních technologií a mobilních aplikací do provozu zoologických zahrad na území České republiky. Analyzuje aktuální stav parků, potenciál a připravenost zahrad a návštěvníků ...