Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj software pomocí Continuous Delivery 

    Molnár, Dávid
    Tato práce se zabývá vysvětlením zásad Continuous Delivery. Mezi ně patří automatizace nasazování, časté a opakovatelné nasazení, verzování konfigurace aplikace a infrastruktury. Jeho pomocí je možné docílit, aby doručení ...