Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Tóth Kurucz, Liliána
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou pro firmu Ilmont s.r.o., dělí se na tři části: teoretická část, praktická část a návrhy ke zlepšení. V teoretické části lze najít podrobné vysvětlení jednotlivých ukazatelů ...
 • Návrh komunikačního plánu pro podnik 

  Molnárová, Anikó
  Moje bakalářská práce analyzuje současné postavení na trhu firmy Národní stavební centrum, s. r. o. Výsledky a následné hodnocení tvoří podklad pro vypracování takového komunikačního plánu, který zajistí účinnější marketingovou ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Molnárová, Anikó
  Tato diplomová práce je zaměřená na navržení motivačního systému pro konkrétní podnik. Na základě odborné literatury jsou zpracovaná teoretická východiska práce. Analytická část obsahuje obecnou charakteristiku podniku a ...
 • Risk and legal aspects of company's cyber security 

  Smejkal, Vladimír; Hortai, Vladimír; Molnárová, Anikó (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  The development of the entire IT sector is very dynamic and its consequences penetrate into all spheres of life of society. With the increase in the use of information technology, the risk of its abuse is rising. Targeted ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Holík, Dóra
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Mediterran Slovakia s.r.o. v letech 2003 až 2015 za pomoci zvolených metod a ukazatelů ekonomické a finanční analýzy. Získaná data jsou pro lepší ...