Now showing items 1-3 of 3

 • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Bušinová, Markéta
  Předložená bakalářská práce je rešeršního charakteru na téma Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí. Zabývá se především dopady anorganických a organických sloučenin cínu na složky životní prostředí. Shrnuje dostupné ...
 • Možnosti stanovení germania v potravinách 

  Musilová, Petra
  Bakalářská práce pojednává o chemických, fyzikálních a léčebných vlastnostech germania. Jsou zde také popsány vhodné analytické metody pro stanovení germania.
 • Prekoncentrační techniky pro stanovení uranu s využitím modifikovaných sorbentů. 

  Moos, Martin
  Práce byla zaměřena na prekoncentrační techniky pro stanovení uranu na modifikovaných sorbentech, s finálním využitím ICP-OES a ICP-MS. Stanovení uranu bylo provedeno na ICP-OES při vlnové délce 385,958 nm. Byly nastaveny ...