Now showing items 1-20 of 43

 • Digitální zvuková steganografie 

  Morávek, Jan
  V současnosti se stále více informací předává a uchovává v elektronické podobě. Právě digitalizace umožňuje jednodušší přístup k informacím nejenom pro uživatele, ale i pro případné útočníky. Tento fakt vede k rozvoji ...
 • Elektroinstalace rodinného domu – prováděcí dokumentace 

  Hájek, Karel
  Cíle této práce jsou rozděleny do tří částí. V první části je čtenář seznámen s problematikou silových a datových instalací, což zahrnuje legislativu potřebnou pro tvorbu projektů v oboru elektro, připojení objektu k ...
 • Energetické systémy v moderní výstavbě 

  Kaňovský, Jiří
  Energetický systém
 • Energeticky nezávislý objekt – multifunkční objekt 

  Kutý, Tomáš
  Projekt pojednává o energetických potřebách a finančních úsporách u bytového domu v případě, navrhneme-li na daný objekt systém pro energetickou nezávislost.
 • Energetický potenciál vody v chovných nádržích 

  Schittenhelm, Dominik
  Táto bakalárska práca je rozdelená na niekoľko častí. Prvá časť sa zaoberá teóriou vodných elektrární a vodných turbín použiteľných pri malých zdrojoch elektrickej energie. Druhá časť je zameraná na návrh malého mikrozdroja ...
 • Hybrid Photovoltaic Systems with Accumulation—Support for Electric Vehicle Charging 

  Mastný, Petr; Morávek, Jan; Vojtek, Martin; Drápela, Jiří (MDPI AG, 2017-06-22)
  The paper presents the concept of a hybrid power system with additional energy storage to support electric vehicles (EVs) charging stations. The aim is to verify the possibilities of mutual cooperation of individual elements ...
 • Identifikace a detekce poruch na FV systému – provozní měření 

  Leitman, Valentín
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou týkajúcou sa identifikácie a detekcie porúch na fotovoltaických systémoch. V tejto bakalárskej práci sú zahrnuté teoretické poznatky týkajúce sa problematiky fotovoltaických ...
 • Koncept nabíjecí stanice s možností off-grid provozu pro elektrokola 

  Leitman, Valentín
  Táto diplomová práca pojednáva o nabíjacích staniciach pre elektrické bicykle napájaných obnoviteľnými zdrojmi elektrickej energie. Cieľom tejto práce je urobiť návrh hybridnej nabíjacej stanice pre elektrické bicykle, ...
 • Koncept rychlonabíjecí stanice pro elektromobily s akumulací 

  Miškovský, Ján
  Predmetom tejto práce je vytvorenie konceptu rýchlonabíjacej stanice s akumuláciou a využitím obnoviteľných zdrojov. V úvodnej časti diplomovej práce je popísaná normou stanovená špecifikácia nabíjania elektromobilu za ...
 • Měřící a řídicí systém pro tepelné čerpadlo 

  Ščepka, Ondrej
  Táto diplomová práca popisuje problematiku meracieho a riadiaceho systému pre tepelné čerpadlo. V prvej časti práce je popísaný princíp činnosti tepelného čerpadla, jeho základné časti. Druhá časť obsahuje rozdelenie ...
 • Mobilní fotovoltaická elektrárna 

  Klíč, Tomáš
  Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části je problematika rozebrána od současného stavu elektroenergetiky, podílu výroby jednotlivých zdrojů, trhu s fotovoltaickými ...
 • Mobilní zdroje elektrické energie 

  Kvasnička, Karel
  Nabíjecí stanice; FV panel; akumulátor; baterie; lithium; LiFePO4; Arduino
 • Model tepelného chování fotovoltaického článku 

  Ludányi, Róbert
  Táto práca je zameraná na pozorovanie zmien chovania fotovoltaického článku v čase vplyvom zmeny teploty. V úvode práce je popísane slnko ako základný zdroj energie pre fotovoltaické systémy. Práca ďalej obsahuje vysvetlenia ...
 • Možnosti regulace obnovitelných zdrojů elektrické energie 

  Pavlíček, Jiří
  Práce se zabývá možnostmi regulace obnovitelných zdrojů energie. Zaměřuje se na způsoby řízení obnovitelných zdrojů a možnosti jejich regulace. Udává podíl jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektrické ...
 • Návrh a realizace mobilní fotovoltaické elektrárny 

  Lednický, Ján
  Táto diplomová práca s názvom Návrh a realizácia mobilnej fotovoltaickej elektrárne je rozdelená do dvoch častí. V prvej, teoretickej časti sa dozvedáme o stave zastúpenia obnoviteľných zdrojov v elektroenergetike, o skladbe ...
 • Návrh elektrického ovládání malé disperzní jednotky na bázi řiditelného PLC 

  Morávek, Jan
  Tato diplomová práce shrnuje základní teoretické poznatky týkající se problematiky řízení malých vodních elektráren. Stručně vyjmenovává základní požadavky na řídící systém a uvádí přehled dostupných možností řízení. Hlavní ...
 • Návrh elektroinstalace s inteligentními prvky pro rodinný dům 

  Lengyel, Ladislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo v prvom rade teoretické zoznámenie sa s projektovou dokumentáciou a s problematikou inteligentnej elektroinštalácie. Prvú časť bakalárskej práce tvoria požiadavky a definície zásad pre ...
 • Návrh kombinovaného tepelného systému pro vytápění a ohřev TUV v rodinném domě 

  Houzar, Tomáš
  Práce popisuje využití sluneční energie pro kombinované systémy pro ohřev TUV. Popisuje velikost dopadajícího slunečního záření na Zemi, popis a rozdělení jednotlivých solárních kolektorů, rozdělení a popis tepelných ...
 • Návrh konstrukčního řešení polohovacího zařízení pro FV panel 

  Černý, Martin
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a sestavit dvouosé zařízení pro polohování fotovoltaického panelu. Dále navrhnout výkresovou dokumentaci ovládací elektrické části a zrealizovat. Výstupem práce je technická dokumentace ...
 • Návrh modelu Savoniova rotoru 

  Sedlačko, Jozef
  Veterná energetika patrí v poslednom desaťročí k rýchlo rozvíjajúcim odvetviam výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Savoniov rotor ako malý veterný zdroj bol rovnako ako ostatné zdroje podrobený skúmaniu a inováciám. ...