Now showing items 1-2 of 2

  • Aerospace - Vizualizace letových dat 

    Morávek, Martin
    Tato práce se zabýva problematikou vizualizace letových dat v kabině letadla. Popisuje zavedené analogové přístroje a moderní LCD letové displeje. Podstatná část se věnuje návrhu a implementaci aplikace letového displeje ...
  • AeroWorks: Pohybová platforma pro simulátor 

    Morávek, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá konceptem simulace letu s využitím Stewartovy platformy a postupem výpočtu zpětné kinematiky tohoto manipulátoru. Dále je zde prezentován princip washout algoritmu, který zabezpečuje vhodné ...