Now showing items 1-20 of 25

 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Kučerka, Daniel
  Diplomová práce pojednává o problémech, které se vyskytují při výběru vhodného dodavatele pro firmu Květiny Dagmara. Věnuje se popisu a vlastní aplikaci metod, které se zabývají řešením a následným výběrem vhodného dodavatele. ...
 • Centralizace a správa distribuovaných informaci 

  Valčák, Richard
  Diplomová práca pojednáva o súčasnom stave problematiky web mining, ako sú informačné zdroje, bezobslužné metódy prístupu k týmto zdrojom, súhrn dostupných metód a nástrojov. Web data mining je veľmi užitočný nástroj ako ...
 • Energetická náročnost lokalizačních algoritmů 

  Maňák, Jiří
  Tato práce pojednává o jednotlivých lokalizačních technikách pro bezdrátové senzorové sítě se zaměřením na bezkotevní lokalizační algoritmus od autorů G. Jianquan a Z. Wei. Popisuje dostupné simulační nástroje pracující ...
 • Hromadná komunikace v bezdrátových senzorových sítích 

  Valouch, Jaromír
  Diplomová práce se zaobírá výzkumem v oblasti spotřeby energie v bezdrátových senzorových sítích. Je zaměřena na spotřebu energie při komunikaci a způsobech minimalizace této spotřeby. V úvodu jsou objasněny základní ...
 • Informační strategie malého rodinného podniku 

  Morávek, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním informační strategie malého rodinného Faltysova knihkupectví na základě analýzy interním podnikových procesů a charakteristik firmy samotné, stejně tak jako s ohledem ...
 • Konfigurace bezdrátové senzorové sítě 

  Minár, Tomáš
  Práca je venovaná bezdrôtovým senzorovým sieťam z pohľadu energetickej náročnosti operačných systémov. V práci sa rozoberajú hlavne požiadavky a zásady konfigurácie senzorových uzlov s dôrazom kladeným na ich spotrebu a ...
 • Lokalizace a její vliv na další procesy v bezdrátové síti 

  Zemánek, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá lokalizací a jejím vlivem na další procesy v bezdrátové síti. První kapitola je věnována studiu lokalizačních algoritmů v bezdrátových senzorových sítích. Druhá a třetí kapitola je věnována ...
 • Lokalizace pomocí aplikace určené pro platformu Java ME využívající GPS 

  Figurny, Radek
  Cílem této diplomové práce je vytvoření MIDletu schopného přijímat data z externího GPS modulu připojeného k mobilnímu telefonu přes rozhraní Bluetooth a tato data ve vhodné podobě prezentovat uživateli. V teoretické části ...
 • Lokalizace v bezdrátových sítích s omezenými energetickými zdroji 

  Morávek, Patrik
  Tato disertační práce se věnuje lokalizaci v bezdrátových sítích se zaměřením na odhad vzdálenosti. Lokalizace je v bezdrátových sítích s mobilními ale i statickými uzly důležitým procesem, neboť znalost pozice uzlů může ...
 • Měření vzdálenosti mezi uzly v bezdrátových sítích 

  Zikmund, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti měření vzdálenosti mezi uzly v bezdrátových senzorových sítích. Jsou zde popsány jednotlivé metody, porovnány jejich výhody a nevýhody a možnosti použití v reálném světě. ...
 • Model bezdrátové senzorové sítě realizovaný v nástroji J-Sim 

  Vrzal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou bezdrátových senzorových sítí a jejich komunikačními protokoly. Je postupně vysvětleno, z čeho je síť složena, na jakých standardech je postavena a v jakých odvětvích se nejčastěji ...
 • Moderní kryptoanalýza 

  Petřík, Tomáš
  Problematika této diplomové práce je zaměřena na kryptoanalýzu postranních kanálů. Pozornost je věnována především proudovému postrannímu kanálu, kdy se simuluje útok na kryptografický modul za různých podmínek a pro různé ...
 • Návrh senzorové sítě pro monitoring osob a věcí v budově 

  Záděra, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bezdrátové senzorové síti (WSN) pro monitorování pohybu osob a věcí v budově. Práce se věnuje problematice lokalizace a sledování objektu v senzorových sítích a implementaci lokalizačních ...
 • Simulátor určení souřadnic senzorových uzlů 

  Nováček, Aleš
  Informace o poloze senzoru v senzorovém poli je zásadní pro interpretaci získaných dat. Existuje řada způsobů jak zjistit polohu senzorů, ovšem některé jsou finančně náročné a pracné. V mé práci představuji plně decentralizovaný ...
 • Snížení chyby odhadu pozice u inkrementálních lokalizačních technik 

  Pekárek, Jan
  Diplomová práce se zabývá popisem a výzkumem inkrementálních lokalizačních technik v bezdrátových senzorových sítích. V práci jsou popsány základní algoritmy Map-Growing a ABC (Assumption Based Coordinates). Po prostudování ...
 • Standardy 802.11n a 802.11e v bezdrátových sítích 

  Novák, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku standardů bezdrátových sítí. Teoreticky popisuje nejznámější standardy skupiny standardů IEEE 802.11, jejich funkce a chování. Dále práce podrobněji rozebírá nový standard ...
 • Systém synchronizace práce v IP sítích 

  Ličko, Stanislav
  Bakalárska práca je zameraná na viac-užívateľskú a distribuovanú prácu zo súbormi a adresármi v lokálnych a verejných sieťach, s využitím operačného systému Linux. Autor sa zaoberá laboratórnymi úlohami, ktoré sú zamerané ...
 • Testovací systém pro zařízení V-mux 

  Morávek, Patrik
  V-Mux je zařízení určené pro provoz v optických sítích, které plní požadavek zpracování signálu v jeho čisté optické podobě. Je to zařízení, které slučuje a zároveň odděluje optické signály bez nutnosti jejich převodu do ...
 • Určování vah spojů směrovacích protokolů v bezdrátových senzorových sítích 

  Dušek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá bezdrátovými senzorovými sítěmi z pohledu směrovacích protokolů a metriky. Je zde popsán obecný pohled na tyto sítě a jejich srovnání s IP sítěmi. Dále jsou popsány některé skupiny protokolů ...
 • Uživatelská aplikace pro konfiguraci bezdrátového modulu Zigbee 

  Brož, Kamil
  Diplomová práce pojednává o ZigBee sítích a srovnává je s ostatními PAN sítěmi stan- dardu IEEE 802.15.4. Popisuje tvorbu ZigBee sítí, fyzickou, mac vrstvu a síťovou a aplikační vrstvu ve formě Bitcloudu. Obsahuje praktickou ...