Now showing items 1-5 of 5

 • Implementace SolidWorks Enterprise PDM v konstrukční firmě 

  Krajger, Oliver
  Bakalářská práce řeší problematiku nasazení neboli implementace podnikové správy konstrukčních dat souhrnně zvanými systémy PDM (Product Data Management). Cílem práce je seznámení s produktem SolidWorks Enterprise PDM jeho ...
 • Informační systém pro evidenci jednání v obchodní firmě 

  Pohl, Martin
  Práce byla vypracována za účelem evidence záznamů jednání obchodních zástupců a jako přehled pro vedoucí pracovníky společnosti. Aplikace využívá relační databázový systém MySQL pro ukládání dat a webové rozhraní jako ...
 • Regulovatelný zdroj pro napájení LED 

  Morávek, Petr
  Diplomová práce se zabývá popisem problematiky umělých zdrojů osvětlení, které ke své činnosti využívají luminiscenčních diod. Do detailu jsou rozebrány parametry diod a záření, jenž emitují. V práci je dále popsán způsob ...
 • Senzor plynů založený na uhlíkových nanočásticích 

  Morávek, Petr
  Tato práce se zabývá charakterizací senzorů plynů na bázi uhlíkových nanostruktur. Teoretická část pojednává o základních pojmech spojených s problematikou detekce plynů, vlastnostech uhlíkových nanostruktur a o metodách ...
 • Zpracování neurčitých údajů v databázích 

  Morávek, Petr
  Následující diplomová práce se zabývá zpracováním neurčitých údajů v databázích. Jako neurčité údaje jsou zvoleny vágní požadavky zákazníků při výběru notebooků během nákupu v klasických obchodech. Snahou této práce je ...