Now showing items 1-2 of 2

  • Discrete matrix delayed exponential for two delays and its property 

    Diblík, Josef; Morávková, Blanka (Springer Nature, 2013-06-13)
    In recent papers, a discrete matrix delayed exponential for a single delay was defined and its main property connected with the solution of linear discrete systems with a single delay was proved. In the present paper, a ...
  • Reprezentace řešení lineárních diskrétních systémů se zpožděním 

    Morávková, Blanka
    Disertační práce se zabývá lineárními diskrétními systémy s konstantními maticemi a s jedním nebo dvěma zpožděními. Hlavním cílem je odvodit vzorce analyticky popisující řešení počátečních úloh. K tomu jsou definovány ...