Now showing items 1-2 of 2

  • Výroba držáku nábytkového kolečka 

    Moravčík, Juraj
    Práca rieši návrh technológie výroby držiaku nábytkového kolieska z oceľového plechu 11 321 o hrúbke 2 mm. Na základe variantného riešenia strihu a ohybu bolo zvolené riešenie výroby v postupovom združenom nástroji. Ako ...
  • Výroba součástí vysekáváním 

    Moravčík, Juraj
    Práca popisuje základné princípy a metódy vysekávania vychádzajúce z postupového strihania. V práci boli zahrnuté výhody a nevýhody deliacich vysekávacích nástrojov dvoch konštrukcii, a to revolverových a kazetových. Ďalej ...