Now showing items 1-13 of 13

 • Autosalon 

  Václavík, Marek
  Diplomová práce se týká novostavby samostatně stojícího autosalonu s jedním podzemním a dvěmi nadzemními podlažími. Objekt je rozdělen na 2 části, kdy hlavní část tvoří v prvním nadzemním podlaží ukázková místnost (showroom) ...
 • Bazén 

  Sívek, Zdeněk
  Diplomová práce se týká novostavby samostatně stojícího krytého bazénu s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím, který je navržen pro maximální kapacitu 120 osob se dvěma bazény, dětským a plaveckým. Objekt je navržený ...
 • Bytový terasový dům 

  Ryšánková, Eva
  Diplomová práce „Bytový terasový dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je umístěn v klidné lokalitě města Hodonín a je samostatně stojící. ...
 • Horský hotel 

  Sibilla, Luboš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom novostavby hotela v horskom prostredí s jedným podzemným podlažím a piatimi nadzemnými. Hotel disponuje 53pokojmi pre hosti na 2-5NP a 2 pokojmi pre zamestnancov na 5NP, to znamená 104 ...
 • Krematorium 

  Hradečný, Tomáš
  V diplomové práci je zpracován projekt pro realizaci novostavby krematoria ve Slavkově u Brna. Je situován do klidné části na okraji města, u křižovatky silnic od Brna a Křenovic. Při návrhu objektu je kladen důraz na ...
 • Kulturně vzdělávací centum 

  Belžík, Roman
  Cílem diplomové práce je vypracování novostavby objektu kulturně vzdělávacího centra, situovaném v Uherském Hradišti. Objekt je osazen do centrální části města, na doposud nevyužité stavební parcele, s dobrou návazností ...
 • Mateřská škola 

  Vojířová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je novostavba mateřské školy v Jevíčku. Objekt je navržen v rovinatém terénu. Hlavní vstup je orientován na severozápad. Budova se skládá ze dvou nadzemních podlaží a je částečně podsklepená. Nosné ...
 • Minipivovar v Hodoníně 

  Toman, Michal
  Obsahem diplomové práce je dokumentace pro projekt novostavby Minipivovaru v Hodoníně. Budova je samostatně stojící na rovinném stavebním pozemku v zastavěném území města Hodonín. V objektu se nachází minipivovar o plánovaném ...
 • Projekt bytového domu 

  Moravcová, Eva
  Jedná se bytový dům v Brně. Nosná konstrukce je železobetonová. Objekt má jedno podzemní a šest nadzemních podlaží. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy a stěnami. Vodorovné nosné konstrukce jsou ...
 • Sportovní centrum 

  Šlancar, Zdeněk
  Projekt řeší novostavbu sportovního centra v Břeclavi. Objekt má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V suterénu je navržena sauna a technické zázemí objektu. V prvním a druhém nadzemním podlaží jsou navrženy sportovní prostory ...
 • Sportovní klub 

  Měřínský, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je objekt sportovního klubu, který je částečně podsklepený samostatně stojící na mírně svažité ploše s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Zastřešení je řešeno nad jednou částí ...
 • Stanice technické kontroly 

  Smolík, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá novostavbou stanicí technické kontroly, kancelářských prostor a ubytování. Stavba je situována do třech nadzemních podlaží, kde v 1NP nalezneme stanici technické kontroly a příslušných kancelářských ...
 • Vinný sklep ve Vlkoši 

  Špaček, Jaroslav
  Diplomová práce, „Vinný sklep ve Vlkoši, je zpracována ve formě projektové dokumentace. Navržený objekt se nachází na parcele č. 2468. Jedná se o zděný objekt z prvků Porotherm, betonových tvárnic BTB, z dřevěného trámové ...