Now showing items 1-3 of 3

 • Studie protierozní ochrany s využitím systému přírodě blízkých opatření 

  Moravec, Jiří
  Cílem bakalářské práce byl návrh protierozní ochrany s využitím systému přírodě blízkých opatření ve vybraném povodí. Pomocí nástrojů ArcGis byl vytvořen digitální model terénu a stanoven průměrný erozní smyv na jednotlivých ...
 • Výroba pantu 

  Moravec, Jiří
  Projekt předkládá návrh technologie výroby pantu z ocelového plechu 11 321 tloušťky 2 mm v sérii 300 000 kusů za rok. Z variantního řešení byla navržena výroba technologií stříhání a ohýbání ve sdruženém postupovém nástroji. ...
 • Výroba plechového dílce tažením 

  Moravec, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307-00 předkládá návrh technologie výroby výtažku, kterým je střecha modelu lanovky. Součást je vyrobena z ocelového plechu 11 320. Vzhledem k předpokládané výrobní ...