Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh konstrukce výukové pomůcky pro měření tření 

  Moravec, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro určení třecí síly v kluzném ložisku. Měření probíhá za různých provozních podmínek a nastavitelné parametry jsou otáčky a zatížení. Zařízení je určené pro ...
 • Návrh podnikové aplikace pro podporu rozhodování s využitím VBA 

  Moravec, Josef
  Tématem bakalářské práce je využití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací. V mém případě je vytvořena aplikace, která slouží k vytvoření přehledů a následnému rozhodování o jednotlivých technikách. ...
 • Osobní výtah pro obytné budovy 

  Moravec, Josef
  Diplomová práce se zabývá aplikací nových nosných orgánů pro osobní výtah zahrnující výpočet trakce. Dále posouzení pasivních odporů od vedení výtahu vlivem různé polohy zavěšení a vedení výtahu. Nakonec byla provedena ...