Now showing items 1-2 of 2

  • Business Intelligence jako řešení pro řízení rizika 

    Mordová, Lucie
    Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení fungování informačního systému vybrané společnosti s podporou nástrojů Business Intelligence v oblasti řízení ekonomických a finančních rizik. Teoretická východiska se zaměřují ...
  • Financování projektu z fondů EU 

    Mordová, Lucie
    Bakalářská práce je zaměřena na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Teoretická část představuje hlavní principy, jak Evropská Unie tyto prostředky poskytuje. Zabývá se pojetím regionální politiky a ...