Now showing items 1-18 of 18

 • Automatický hlásič dopravní nehody vozidel 

  Žurek, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o bezpečnosti v automobilu. Obsahuje úvod do již existujících systémů aktivní a pasivní bezpečnosti a stručně popisuje jejich základní princip. Dále obsahuje popis základního principu ...
 • Bezdrátová čidla pro měření hladiny vody 

  Pospíšil, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení na měření hladiny vody. Tato data jsou bezdrátově odesílána do 500m vzdálené stanice. Práce se postupně zabývá možnými způsoby řešení, na základě kterých je vybráno ...
 • Bezdrátové zabezpečovací zařízení 

  Gargulák, Lukáš
  Obsahem této bakalářské práce je návrh, konstrukce a naprogramovaní bezdrátového zabezpečovacího zařízení. Toto bezdrátové zabezpečovací zařízení se skládá ze dvou jednotek. Osobní jednotky a senzorové jednotky. Je zde ...
 • Bezpečnost RFID 

  Hanačík, Radim
  Tahle práce se zabývá popisem teorie rádio frekvenční identifikace, zejména zabezpečením komunikace. Seznamuje s rozdělením komunikačních zařízení jednak podle čipů karet a jednak podle frekvencí, na kterých zařízení ...
 • Blogovací systém v ASP.NET 

  Rejko, Peter
  Diplomová práca je zameraná na popis platformy Microsoft .NET Framework, jeho verzií, architektúry a assembly, ktorá je svojou architektúrou a jednoduchosťou pri manipulácii s assembly ideálnym prostredím pre vytváranie ...
 • Extrakce textových dat z internetových stránek 

  Troják, David
  Tato práce se zabývá dolováním textových údajů z webových stránek, přehledem možných programů a způsoby extrakce textu. Součástí je program, vytvořený v programovacím jazyku Java, který umožňuje získávat textová data z ...
 • Extrakce textových dat z internetových stránek 

  Mazal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá získávání textových dat z webových stránek, přehledem jednotlivých wrpapperů a způsobů jejich extrakce. Obsahuje i přehled nejpoužívanějších programů pro extrakci dat z internetu. Součástí je program, ...
 • Komunikační rozhraní v mobilních telefonech 

  Parduba, Jiří
  Tato práce se zabývá popsáním možností připojení mobilního telefonu do okolních sítí pomocí technologií, které jsou dostupné na dnešních mobilních telefonech, je to Bluetooth, IrDA Data, NFC, kabelové spojení a GPS. Dále ...
 • Kódování dat a formáty pro výměnu informací 

  Procházka, Jaroslav
  Tato práce se zabývá kódováním dat a datovými formáty, které lze použít pro výměnu informací a je možné je použít pro serializaci a deserializaci dat. V rámci přenosu dat je podrobněji vysvětlen serializační a deserializační ...
 • Sdílení plochy při video a audiokonferencích 

  Zukal, Martin
  Diplomová práce je věnována popisu problematiky sdílení plochy a možnostem, které toto řešení přináší. Jsou v ní popsána vybraná existující řešení a zmíněny jejich výhody a nevýhody. Nejrozsáhlejší část práce se zabývá ...
 • Síťové aplikace v .NET Framework 

  Koch, Michal
  Tato práce se zabývá programováním síťových aplikací v .NET Framework. Jako programovací jazyk je zvolen C#. Práce se skládá ze čtyř dílčích částí. První část se věnuje webovým službám, jejich vlastnostem, praktické publikaci ...
 • Sledování bezpečnosti počítačových sítí 

  Morský, Ondřej
  Práce se věnuje programům pro sledování síťové komunikace a bezpečnosti počítačových sítí. Je zde popsán způsob zpracování přijatých rámců na síťové kartě a také v protokolovém ovladači. V další části je popsána funkce ...
 • Systémy jednotného přihlášení 

  Takács, Endre
  Bakalárna práca sa zaoberá s jednotným prihlásením . Opisuje vyskitujúce sa systémy používané v rozsiahlych počítačových sietiach, zabezpečovacie možnosti, integráciu do operačného systému Microsoft Windows. Druhá časť sa ...
 • Systémy platebních karet 

  Flégl, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou systémů platebních karet. Naším cílem je popsat dnes využívanou infrastrukturu platebních karet, bankomatů a platebních terminálů se zaměřením na standard EMV. V teoretické části práce ...
 • Techniky paralelního zpracování v .NET Framework 

  Hajn, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem programu využívající techniky paralelního programování. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřená na vysvětlení základních pojmů jako exekuce vícevláknové ...
 • Technologie Silverlight 

  Kouba, Petr
  Diplomová práce se věnuje popisu technologie Silverlight, možnostem spouštění a vývoje aplikací. Dále je představena spojitost technologie Silverlight s technologií Windows Presentation Foundation a způsob vytváření ...
 • Útoky postranními kanály na čipové karty 

  Matějka, Jiří
  Práce se zabývá problematikou postranních kanálů čipových karet. Postranní kanály jsou novým směrem kryptoanalýzy. Na rozdíl od klasické kryptoanalýzy, která hledá nedostatky v matematické struktuře algoritmů, využívá ...
 • Webové aplikace a webové služby v C# 

  Vybíral, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu webových aplikací a služeb s využitím programovacího jazyka C# a vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2010. Práce je rozdělena do tří kapitol. První zkoumá technologie ...