Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledáváni repetitivní DNA z nukleotidových sekvencí 

    Moskovská, Kateřina
    V této práci je rozebrána problematika repetitivních DNA a algoritmů pro vyhledávání tandemových repetic. Tandemové repetice hrají důležitou roli v biologickém průmyslu. Slouží jako genetické markery pro tvoření genetických ...