Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza autofluorescenčních snímků sítnice 

    Mosyurchak, Andriy
    Autofluorescenční obraz sítnice se snímá pomoci konfokálního laserového skenovacího oftalmoskopu a používá se pro diagnostiku glaukomu. Při glaukomu dochází k postupnému odumírání nervových buněk a může dojít k slepotě. ...
  • Principy softwarové detekce QRS 

    Mosyurchak, Andriy
    Cílem této práci je seznámit se z metodami softwarové detekce QRS komplexů v EKG signálech. Tato práce obsahuje popis elektrokardiografického signálu a hlavních komponentů EKG. Popisuje základní metody detekci QRS. V práci ...