Now showing items 1-3 of 3

 • Hranové konečné prvky v časové oblasti 

  Cigánek, Jan
  Diplomová práce se zabývá metodou hybridních (hranových a uzlových) konečných prvků ve frekvenční i časové oblasti. Tato metoda je použita pro analýzu vlnovodu parallel-plate, v kterém jsou umístěny dvě dielektrické vrstvy. ...
 • Modelování šíření elektromagnetického pole v tunelech 

  Géze, Daniel
  Cieľom predloženej diplomovej práce je numerické riešenie šírenia elektromagnetických vĺn v tuneli. Za týmto účelom bola sformulovaná integrálna rovnica a numericky riešená pomocou metódy hraničných prvkov (BEM). Implementácia ...
 • Návrh a realizace mikrovlnné směrové odbočnice 

  Nejedlý, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou mikrovlnných směrových odbočnic. V práci jsou prezentovány některé mikrovlnné směrové odbočnice a je proveden rozbor jednotlivých odbočnic. V práci jsou také rozebrány postupy návrhů ...