Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní scénáře umožňující srovnání protokolů přenosu webových stránek 

    Moučka, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá teoretickým a praktickým srovnáním protokolů pro pře- nos webových stránek HTTP1.1 (Hypertext Transfer Protocol). HTTPS 1.1, SPDY, HTTP/2 a QUIC na přenosových protokolech UDP (User Datagram ...
  • Modulární webové rozhraní pro PBX Asterisk 

    Moučka, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly mezi přístupy ke konfiguraci pobočkové ústředny Asterisk PBX a návrhem vlastního modulárního rozhraní. Toto modulární rozhraní má za cíl usnadnit konfiguraci ústředny a pomocí modulů ...