Now showing items 1-6 of 6

 • Automatizace procesu v oblasti řízení dokumentů 

  Maco, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na implementaci systému v oblasti řízení dokumentů ve vybrané společnosti. První část práce popisuje teoretická východiska. Druhá část obsahuje analýzu společnosti. Závěrečná část zahrnuje již ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Brothánek, František
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikovým informačním systémem, konkrétně posouzením informačního systému firmy Comprimato Systems s.r.o. a návrhem změn. Výsledkem práce je analýza stavu informačního systému a následné ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Sládek, Adam
  Hlavní náplní této bakalářské práce je posouzení informačního systému společnosti VZP, který shromažďuje informace o všech jejích pojištěncích. Přístup k těmto informacím je zprostředkován prostřednictvím firmy Elso Service ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn 

  Moudrá, Libuše
  Obsahem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu informačního systému ve firmě Ing. Antonín Hrubý za účelem odhalení, zdali je nutné tento informační systém měnit a jakým způsobem. Dále bude obsahovat ...
 • Robotizace procesu ve firemním prostředí 

  Poštulka, David
  Obsahem bakalářské práce je robotizace vybraného firemního procesu při využití technologie RPA. Zvoleným RPA nástrojem je program UiPath Studio, v němž provádíme robotizaci zvoleného procesu. Součástí práce je také strategická ...
 • Výběr a implementace nástroje pro podporu řízení 

  Moudrá, Libuše
  Obsahem této diplomové práce je analýza stávajícího stavu řízení mezinárodních projektů v nadnárodní IT společnosti, která má vést k výběru a implementaci vhodného nástroje pro projektové řízení podporujícím plánování a ...