Now showing items 1-20 of 138

 • Advergaming: Application of Knowledge in the Process of the Competitive Advantage Improvement 

  Mráček, Pavel; Mucha, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose of the article The paper is involved in the utilization of the knowledge in the process of the competitive advantage improvement by means of the perspective marketing tool - advergaming. The objective of the article ...
 • E-komunikace jako součást firemní kultury 

  Hájková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury a e-komunikace. Najdete v ní základní vymezení firemní kultury a e-komunikace od nejrůznějších autorů a nejdůležitější teoretické pojmy. Analyzuje firemní kulturu ...
 • Firemní kultura a její vliv na firemní identitu ve společnosti Maehler & Kaege Systems, s.r.o. 

  Hašková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou firemní kultury ve společnosti Maehler & Kaege Systems, s.r.o. a jejího vlivu na firemní identitu. Výzkum probíhal na základě podrobné analýzy stavu firemní kultury ve zmiňované společnosti ...
 • Firemní kultura jako cesta k získání zákazníka u společnosti Symeco s.r.o. 

  Kadlecová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá posouzením současného stavu firemní kultury, jako cesty k získání zákazníka ve společnosti SYMECO s.r.o., návrhem a výběrem vhodné formy propagace společnosti. Specifikuje firemní kulturu a ...
 • Firemní kultura jako cesta ke získání zákazníka 

  Daněček, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problémy souvisejícími s firemní kulturou, zvýšením pracovní motivace zaměstnanců a prosazování společnosti na trhu. První část tvoří teoretický rámec práce. Definuje a popisuje jevy související ...
 • Firemní kultura m&m Arts 

  Moravec, Michal
  Diplomová práce se zabývá firemní kulturou firmy m&m Arts, její analýzou a celkovým zhodnocením. Dále pak aplikací nejnovějších trendů z pohledu image, komunikace, psychologie a podobně. Společnost působí na elektronickém ...
 • Komparácia nástrojov marketingu a návrhy na zlepšenie ich využívania za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti v segmente luxusných hotelov (v čase krízy) 

  Žuffová, Michala
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu a na návrhy zmien nástrojov marketingu s cieľom zvýšenie konkurencieschopnosti hotela. Porovnáva teoretické poznatky so skutočnosťou v hoteli, špecifikuje príležitosti na zmenu a ...
 • Komunikační mix cestovní agentury 

  Zlámal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu komunikačního mixu cestovní agentury, kde na základě zjištěných výsledků této analýzy a za pomoci provedeného marketingového výzkumu, který je proveden na základě ...
 • Komunikační mix cestovní agentury 

  Matyášová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou problematikou v cestovním ruchu. Je zde zkoumán současný komunikační mix malé cestovní agentury a její služby. Po zjištění stávajícího stavu komunikačního mixu následuje návrh ...
 • Komunikační mix e-shopu s bižuterií a módními doplňky 

  Kubánková, Ludmila
  Tato bakalářská práce se zabývá změnou v komunikačním mixu e-shopu XY, která je provedena na základě analýzy. Hlavním cílem je zhodnocení stávající situace komunikačního mixu společnosti, zabývající se prodejem bižuterie ...
 • Komunikační mix fitcentra 

  Matyášová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou problematikou v oblasti sportu, zaměřenou převážně na fitness centra. Je zde zkoumán současný komunikační mix malého fitness centra včetně jeho služeb. Po zjištění stávajícího ...
 • Komunikační mix podniku 

  Bedáň, Martin
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Kubíček Amis s.r.o. Analyzuje komunikační nástroje, které jsou současně využívány ke komunikaci a propagaci firmy. Přínosem této bakalářské práce by mělo být ...
 • Komunikační mix podniku 

  Bedáň, Martin
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Kubíček Amis s.r.o. Analyzuje komunikační nástroje, které jsou současně využívány ke komunikaci a propagaci firmy. Přínosem této bakalářské práce by mělo být ...
 • Komunikační mix spediční společnosti 

  Glajcarová, Petra
  Předmětem bakalářské práce je přiblížit problematiku komunikačního mixu firmy Czech International a.s. Na základně analýzy firmy vlivu vnějšího a vnitřního prostředí je zjištěná momentální situace firmy. Díky zjištěným ...
 • Komunikační mix společnosti CDC Data s.r.o. 

  Jíšová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem, který je sestaven pro firmu CDC Data s.r.o. Tato firma provozuje servis a prodej výpočetní techniky a služby s nimi spojené. Práce analyzuje komunikační mix firmy, firmu ...
 • Komunikační mix společnosti Cormen s.r.o. 

  Kutalová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování analýzy současného stavu firmy, ze které pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do problematiky, jsou zde ...
 • Komunikační mix společnosti COUTRY LIFE, s.r.o. 

  Bučková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhy opatření ke zlepšení komunikačního mixu společnosti Country Life, s.r.o. Teoretická část vysvětluje základní pojmy související s touto problematikou, analytická část seznamuje čtenáře ...
 • Komunikační mix společnosti Tovares s.r.o. 

  Jamborová, Markéta
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh vhodného komunikačního mixu, vycházející z analýzy současného stavu společnosti Tovares s.r.o., které se nedaří na trhu mezi konkurencí prosadit. Společnost se zabývá výrobou a ...
 • Komunikační mix vinařství 

  Lisá, Dominika
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování komunikačního mixu podniku, který působí v oboru vinařství. Práce obsahuje teoretické poznatky, které budou aplikovány na daný podnik, a následně bude z těchto poznatků ...
 • Komunikační mix vybrané cestovní kanceláře 

  Vimmerová, Táňa
  Hlavním předmětem této diplomové práce je zdokonalení komunikačního mixu vybrané cestovní kanceláře LAYNO Tour s.r.o., která se zaměřuje na mladé lidi. Práce je systematicky rozdělena do tří částí. První část obsahuje ...