Now showing items 1-2 of 2

  • Changes in Phonation and Their Relations with Progress of Parkinson’s Disease 

    Galáž, Zoltán; Mekyska, Jiří; Zvončák, Vojtěch; Mucha, Ján; Kiska, Tomáš; Smékal, Zdeněk; Eliášová, Ilona; Mráčková, Martina; Košťálová, Miroslava; Rektorová, Irena; Faúndez Zanuy, Marcos; Alonso-Hernandez, Jesus; Gomez-Vilda, Pedro (MDPI, 2019-01-22)
    Hypokinetic dysarthria, which is associated with Parkinson’s disease (PD), affects several speech dimensions, including phonation. Although the scientific community has dealt with a quantitative analysis of phonation in ...
  • Statické řešení vodovodního potrubí při bezvýkopové technologii 

    Mráčková, Martina
    V práci je uveden přehled nejpoužívanějších bezvýkopových technologií a možností jejich využití pro ukládání nového termoplastového potrubí. Je analyzováno statické chování termoplastového vodovodního potrubí ukládaného ...