Now showing items 1-1 of 1

  • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

    Mráčková, Vanda
    Diplomová práce pojednává o území na okraji městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezeném ulicí Terezy Novákové a Žilkova. V této oblasti je navržen nový obytný soubor, jenž je včleněn mezi stávající zástavbu a prostor ...