Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomická stránka a rentabilita fotovoltaické elektrárny 

    Mrázek, Dalibor
    Na začátku předkládané práce jsem se zabýval studiem různých druhů fotovoltaických panelů, jejich různorodým pouţitím, účinností, výhodami jednotlivých typů a popisem klimatických jevů v České Republice. V závislosti na ...
  • Napájecí zdroje elektronických zařízení 

    Mrázek, Dalibor
    V mé bakalářské práci se nejprve věnuji mnoha druhům spínaných zdrojů. Zjišťuji jejich výhody a nevýhodu při zapojení. V další části se zabývám návrhem jednotlivých funkčních částí, ze kterých se bude spínaný zdroj skládat. ...