Now showing items 1-2 of 2

  • Srážková data v městském odvodnění 

    Mrázek, Jan
    Cílem bakalářské práce je zpracování poznatků z naměřených srážkových dat a aplikace na metodách přípravy hydraulického modelu stokové jednotné sítě města Znojma. První částí je rešerše zabývající se problematikou návrhu ...
  • Vliv prvku pasivní bezpečnosti vozidel při kolizích s chodci 

    Mrázek, Jan
    Práce se zabývá vlivem prvků pasivní bezpečnosti při kolizích s chodci. První část práce je zaměřena na obecné seznámení s prvky aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel. V následující části se zabývá konstrukcí a využitím ...