Now showing items 1-6 of 6

 • Metody pro podporu rozhodování v prostředí lékařské aplikace 

  Mrázek, Petr
  Diplomová práce se zabývá rozšířením stávající lékařské aplikace o prostředky pro podporu rozhodování. První část práce je zaměřena na obecnou problematiku datových skladů, OLAP a dolování dat. Druhá část se věnuje samotnému ...
 • Resuscitace a AED 

  Mrázek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá technikami resuscitace, stejně tak její historií a rozšířenými variantami. První pomoc je zmíněna jen velmi okrajově, protože není hlavní náplní této práce. Doporučení pro resuscitaci se ...
 • Rodičovský mód v KDE 

  Mrázek, Petr
  Práce popisuje autorizační rozhraní KAuthorized postavené nad konfiguračním systémem KConfig a KAuth založený na autorizačním systému PolicyKit. Je implementována integrace KAuth do KAuhorized spolu s~testy této integrace ...
 • Soustružnické stroje se svislou osou rotace 

  Mrázek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší,popisem a roztříděním soustružnických strojů se svislou osu rotace. Celý obsah je uspořádán do několika kapitol. Úvodem je zkráceně popsána historie a podstata soustružení. Navazující ...
 • Záložní zdroj 

  Mrázek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nepřetržitými napájecími zdroji (UPS) a s nimi spojenou problematikou záložního napájení při neočekávaných výpadcích elektřiny. Začátek práce se věnuje omezením dodávek elektřiny, jejich ...
 • Záložní zdroj (UPS) 

  Mrázek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nepřetržitými napájecími zdroji (UPS) a s nimi spojenou problematikou záložního napájení při neočekávaných výpadcích elektřiny. Začátek práce se věnuje omezením dodávek elektřiny, jejich ...