Now showing items 1-3 of 3

 • Metody pro podporu rozhodování v prostředí lékařské aplikace 

  Mrázek, Petr
  Diplomová práce se zabývá rozšířením stávající lékařské aplikace o prostředky pro podporu rozhodování. První část práce je zaměřena na obecnou problematiku datových skladů, OLAP a dolování dat. Druhá část se věnuje samotnému ...
 • Resuscitace a AED 

  Mrázek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá technikami resuscitace, stejně tak její historií a rozšířenými variantami. První pomoc je zmíněna jen velmi okrajově, protože není hlavní náplní této práce. Doporučení pro resuscitaci se ...
 • Záložní zdroj (UPS) 

  Mrázek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nepřetržitými napájecími zdroji (UPS) a s nimi spojenou problematikou záložního napájení při neočekávaných výpadcích elektřiny. Začátek práce se věnuje omezením dodávek elektřiny, jejich ...