Now showing items 1-2 of 2

  • Přírodní koupaliště pro malou obec 

    Mrkývka, Michal
    Bakalářská práce se zabývá přírodními koupacími biotopy. V první části se zaměřuje na princip čištění vod přírodního koupaliště, zařízení sloužící k provozu, vlastnosti vody, vhodnými druhy rostlin a právními předpisy ...
  • Technologie umělých plovoucích ostrovů pro zlepšení kvality vody v nádržích 

    Mrkývka, Michal
    Diplomová práce se zabývá technologií plovoucích ostrovů a jejich následné aplikace v praxi. V první teoretické části jsou podrobně popsány fyzikální a chemické vlastnosti vody, koloběh látek ve vodě a rozdělení stojatých ...