Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace bezpečnostních senzorů v průmyslových aplikacích 

  Mrkva, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přehled nabízených bezpečnostních senzorů používaných v automatizovaném provozu. Senzory jsou rozřazeny podle technologie, kterou využívají ke své funkci, je uveden princip jejich ...
 • Drony a jejich aplikace 

  Mrkva, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o současných trendech v oblasti aplikace a konstrukce dronů. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány základní komponenty na stavbu dronu, možnosti jejich ovládání, popis dynamiky pohybu, ...
 • Simulační studie výrobní linky s průmyslovými roboty 

  Mrkva, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem robotického pracoviště pro odjehlování zadané součásti. Robot má za úkol vyjmout obrobenou součást z výrobního stroje, založit polotovar připravený k obrobení, a nakonec obrobek ...