Now showing items 1-2 of 2

  • Jaroslavice – sídlo v krajině 

    Mrlinová, Lucie
    Jižní Morava disponuje odpradávna kvalitní půdou. Změna klimatických podmínek a neohleduplný lidský přístup mají za následek sucho a půdní erozi. Půda, jako naše živitelka, je ovšem velmi vzácná. Proto se v mé práci zabývám ...
  • Viniční majer v Jaroslavicích 

    Mrlinová, Lucie
    Rozkrývání a obnova hodnot kulturní krajiny Jaroslavicka. Částečně využívaný areál bývalé rozsáhlé cihelny. Téma nových architektonických forem v postindustriální krajině. Analýza prostorotvorných prvků a vazeb v krajině. ...