Now showing items 1-12 of 12

 • Anténa integrovaná do sedáku automobilu 

  Gulda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem antény integrované do sedadla automobilu. Seznamuje se základy technologie RFID a jeho principem. Konkrétně se práce zabývá návrhem tagu pracujícího v pásmu UHF. Tag byl navržen v ...
 • Bezdrátový přenos energie pomocí induktivní vazby pro biomedicínské aplikace 

  Studený, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu energie realizovaného pomoci dvou induktivně vázaných cívek. Popisuje postup při návrhu planárních cívek s využitím Wheelerovy metody. Dále uvádí postup při ...
 • Demonstrační zařízení pro sklízení energie 

  Kaděra, Petr
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou sklizně elektromagnetické energie. Popisuje jednotlivé části řetězce, které jsou podstatné pro zpracování vysokofrekvenční energie. Rozebírá možnosti řešení a jejich vlastnosti. ...
 • Demonstrační zařízení pro sklízení energie z vibrací 

  Uhliar, Marek
  Cieľom práce je riešenie problému zberu energie z vibrácií, premenu na elektrickú energiu, ktorá môže byť vhodne využitá koncovým zariadením. V ďalšej časti oboznamuje čitateľa s možnými obvodmi, ktoré môžu byť použité pri ...
 • Dielektrická rezonátorová anténa integrovaná do substrátu 

  Jedlička, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dielektrické rezonátorové antény v mikrovlnném pásmu X, kde je rezonátor tvořen pomocí perforací mikrovlnného substrátu. Celá anténa je tvořena dvěma vrstvami. Anténa je napájená vlnovodem ...
 • Dielektrická rezonátorová anténa s kruhovou polarizací 

  Zechmeister, Jaroslav
  Tato práce pojednává o návrhu kruhově polarizovaných dielektrických rezonátorových antén pro bezlicenční ISM pásmo 5,8 GHz. V práci jsou přiblíženy a srovnány různé způsoby napájení rezonátorů. Dále jsou zde probrány ...
 • Directive Dielectric Resonator Antenna 

  Mrnka, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Relatively directive, single element, linearly polarized, dielectric resonator antenna for the ISM band applications (5.8 GHz) is presented in the paper. Its operation is based on the excitation of higher order modes inside ...
 • Měření účinnosti vyzařování dielektrických rezonátorových antén Wheelerovou metodou 

  Sedler, David
  Bakalářská práce pojednává o využití dielektrických rezonátorů jako antény. Práce zahrnuje popis pole u kvádrového rezonátoru, možné dielektrické materiály, tvary a způsoby napájení, jako jsou koaxiální sonda, mikropáskové ...
 • Ozařovač do bezodrazové anténní komory s dvojí kruhovou polarizací 

  Mrnka, Michal
  Práca sa zaoberá návrhom ožarovača na báze septum polarizátoru v štvorcovom vlnovode pre účely merania kruhovo polarizovaných antén. Požiadavkou je možnosť generovať oba zmysly kruhovej polarizácie. Návrh ...
 • Perforovaná dielektrika a dielektrické rezonátorové antény s vyššími módy 

  Mrnka, Michal
  Práce se zabývá buzením vyšších módů v kvádrových a válcových dielektrických rezonátorových anténách pro účely zvýšení zisku. Pomocí numerických simulací jsou studovány vlastnosti a limity anténních prvků. Je zkoumáná ...
 • The RF Energy Harvesting Antennas Operating in Commercially Deployed Frequency Bands: A Comparative Stud 

  Mrnka, Michal; Vašina, Petr; Kufa, Martin; Hebelka, Vladimír; Raida, Zbyněk (Hindawi Publishing Corporation, 2016-04-06)
  This paper deals with suitable antennas for energy harvesting, which is a growing research field due to the utilization of nowa-days ubiquitous and abundant RF energy. Four types of basic antenna structures suitable for ...
 • Studium vlastností gelových elektrolytů metodami NMR 

  Mrnka, Michal
  Teoretická časť práce sa zaoberá vysvetlením javu nukleárnej magnetickej rezonancie, relaxačných procesov v systéme jadrových spinov, základných techník merania relaxačných časov. Ďalej je v práci popísaná difúzia a metódy ...