Now showing items 1-2 of 2

  • Design počítačové skříně 

    Mrověc, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a designem počítačové skříně s ohledem na stále rostoucí význam počítače ve společnosti jako pracovního, komunikačního i zábavního centra. Cílem práce je originální design vhodný ...
  • Design samojízdné vřetenové sekačky 

    Mrověc, Jan
    Tato diplomová práce dokumentuje analýzu a postup navrhování designu samojízdné vřetenové sekačky při respektování obecných předpokladů průmyslového designu. Práce je zaměřena na srovnání technologií současných výrobců ...