Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění obytné budovy 

    Mrva, Jan
    Teoretická část se zabývá analýzou systémů vytápění pro rodinné domy. Výpočtová část se zabývá návrhem vytápění a přípravou teplé vody s využitím solárních kolektorů.