Now showing items 1-9 of 9

 • Marketingové aktivity Dalešického cukrářství 

  Vidlák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá rozborem marketingového mixu společnosti Dalešické cukrářství. Teoretická část rozebírá základní pojmy marketingu, marketingový mix a jeho nástroje a rozdíly v marketingovém mixu u společnosti ...
 • Marketingový mix hokejového klubu PSG Zlín 

  Šturma, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá rozborem marketingového mixu hokejového klubu PSG Zlín. První teoretická část rozebírá obecné pojmy marketingu, marketingové prostředí, jednotlivé nástroje marketingového mixu a jejich uplatnění ...
 • Marketingový mix masážního studia Radka 

  Jureková, Michaela
  Předmětem diplomové práce "Marketingový mix pro masážní studio Radka" je na základě analýzy současného stavu marketingové komunikace navrhnout vhodné řešení pro dosažení požadovaného stavu a udržení si stávajících klientů, ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Motyčková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá zlepšením komunikačního mixu společnosti Nitara s.r.o. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, popsán marketing, analýza konkurence, marketingový mix a nástroje komunikačního ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Klusák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a následně návrh marketingového mixu společnosti, která se zabývá ubytovacími, stravovacími a pohostinskými službami. Teoretická část se věnuje definici základních pojmů z oblasti ...
 • Marketingový mix společnosti DATO-FOREST s.r.o. 

  Hamadová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu marketingového mixu společnosti DATO-FOREST s.r.o. pomocí vybraných analýz. Na základě výsledků těchto analýz budou navrhnuta řešení, jejichž cílem je zlepšení ...
 • Návrh marketingové komunikace pro poskytovatele krátkodobého ubytování 

  Křivská, Adéla
  Tato diplomová práce se zaměřuje na online marketingovou komunikaci. Specifikuje, co online marketing je, jaké jsou jeho nástroje, a také porovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje návrh na zlepšení marketingové ...
 • Návrh marketingového mixu nově vznikající společnosti 

  Warzecha, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením marketingového mixu nově vznikajícího minipivovaru v Lomnici u Tišnova. Tato bakalářská práce se skládá z teoretické části, kde jsou vymezeny základní pojmy, analytické části, tvořené ...
 • Návrh změn marketingové komunikace konkrétního ateliéru 

  Mičíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem změn marketingové komunikace konkrétního ateliéru, které by měly vést ke zvýšení povědomí o ateliéru a následnému zvýšení potenciálních zákazníků. Diplomová práce obsahuje poznatky související ...