Now showing items 1-2 of 2

  • Konkurenční strategie firmy Rexport, s.r.o. 

    Hrabálek, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí na trhu deskových her, na kterém se zvolená firma pohybuje přes sedm let. Dále jsou zhodnoceny stávající procesy a podmínky ve kterých se firma nachází v rámci ...
  • Konkurenční strategie firmy Rexport, s.r.o. 

    Hrabálek, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí na trhu deskových her, na kterém se zvolená firma pohybuje přes sedm let. Dále jsou zhodnoceny stávající procesy a podmínky ve kterých se firma nachází v rámci ...