Now showing items 1-2 of 2

  • Design městského osvětlení 

    Multáňová, Katarína
    Táto bakalárska práca rozoberá návrh designu pre mestské osvetlenie. Postupne analyzuje vývoj, technické a designérske riešenie súčasne dostupných svietidiel. Výsledkom je mnou navrhnutý design osvetlenia moderného vzhladu ...
  • Design vstřikovacího lisu 

    Multáňová, Katarína
    Diplomová práca sa zaoberá riešením dizajnu vstrekovacieho lisu. Jedná sa o typ priemyselného stroja, ktorý je určený pre výrobu plastových dielcov technológiou tvárnenia. Vstrekovací lis má vertikálne usporiadanie ...