Now showing items 1-2 of 2

  • Postupy při řešení poruch letadlových soustav za letu 

    Munk, Tomáš
    Účelom bakalárskej práce je zistiť a popísať postupy letovej posádky v neobvyklých situáciách pri poruche lietadlových sústav za letu. Práca obsahuje viacero častí o bezpečnosti leteckej dopravy, všeobecných postupoch a ...
  • Vícečlenné posádky dopravních letadel 

    Munk, Tomáš
    Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou činností viacčlenných posádok dopravných lietadiel, čo je známe pod pojmom Crew Resource Management (CRM). Prostredníctvom rozboru leteckých nehôd a ľudského faktora prináša ...