Now showing items 1-2 of 2

  • Augmented Reality for Mobile Devices for Precise Urban Navigation 

    Murín, Michal
    Diplomová práce je zaměřená na rozšířenou realitu a její realizaci pro mobilní platformu Android. V teoretické části je kladen důraz na obeznámení se s principy rozšířené reality, možnostmi její realizace pro mobilní ...
  • CAD systém pro 2D kreslení 

    Murín, Michal
    Bakalářska práce je zaměřená na návrh a tvorbu CAD systému pro dvojrozměrné kreslení. Obeznamuje s využitím počítačů v průmyselné výrobě a s výhodami, které jejich využití přináší, s obecnou definicí CAD systémů a požadavkami ...