Now showing items 1-6 of 6

 • Gelové polymerní elektrolyty pro superkondenzátory 

  Bláha, Vladimír
  Tato diplomová práce pojednává o superkondenzátorech a gelových polymerních elektrolytech. V praktické části se zabývá přípravou vzorků polymerních gelových elektrolytů s příměsí alkalických solí, měřením jejich elektrické ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s nižší hořlavostí 

  Zítka, Jan
  Předkládaná práce pojednává o vývoji a výzkumu gelových polymerních elektrolytů a jejich využití. Také se zabývá problémy charakterizace a optimalizace technologického procesu výroby gelový polymerních elektrolytů s nižší ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s vyšší požární bezpečností 

  Musil, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou přípravy gelových polymerních elektrolytů na bázi PMMA a sulfolanu s vyšší požární bezpečností a vysokou iontovou vodivostí. Teoretická část pojednává o elektrolytech pro Li – ion ...
 • Mechanické vlastnosti gelových aprotických elektrolytů 

  Bárta, Vladimír
  Tato práce se zabývá měřením el. vodivosti a mechanických vlastností gelových polymerních elektrolytů, obsahující lithné ionty a jejich přípravou. Teoretická část se zabývá vývojem gelových polymerních elektrolytů, jejich ...
 • Příprava řezného nástroje před povlakováním 

  Musil, Michal
  Tato práce pojednává o významu a výhodách přípravy povrchu nástrojů před povlakováním. Dále se zabývá vlivem povrchových úprav na geometrii povrchu, vlastnosti nástroje a trvanlivost při řezném procesu. Experimentální část ...
 • Studium vlastností gelových polymerních elektrolytů pro lithno-iontové akumulátory 

  Zítka, Jan
  Předkládaná práce pojednává o vývoji a výzkumu gelových polymerních elektrolytů a jejich využití. Hovoří o mechanizmech, které v gelových elektrolytech probíhají. Také pojednává o elektroanalytických metodách, které se ...