Now showing items 1-20 of 34

 • Bezdrátový pager 

  Musil, Tomáš
  Navržený pager slouží k bezdrátovému přenosu krátkých textových zpráv od odesílatele ke konkrétnímu adresátovi. Zpráva je odesílána z počítače prostřednictvím sériového portu. Aplikace je řízena mikrokontroléry, které ...
 • Elektronkový sluchátkový zesilovač 

  Musil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektronkového sluchátkového zesilovače pracujícího ve třídě A. V práci je přiblížen princip funkce elektronky, její používané druhy, základní způsoby zapojení v obvodu, ...
 • Financování projektu z fondů EU 

  Karlubíková, Michaela
  Témou tejto bakalárskej práce je „Financovanie z fondov EU“. Teoretická časť vysvetľuje problematiku regionálnej politiky a praktická časť obsahuje samostatný projekt. Cieľom projektu je získanie dotácie z fondov EÚ pre ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Urbánková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybraného podniku s využitím jednotlivých metod a ukazatelů finanční analýzy. V praktické části je na základě rozboru účetních výkazů společnosti provedena analýza ...
 • Hybrid Microphone Preamplifier With Variable Selection Of Amplifier Technology 

  Musil, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with the design of a studio level hybrid microphone pre-amplifier using a vacuum tube and semiconductor technology. The pre-amplifier circuit also contains an analog VU meter, 48 V phantom power supply, ...
 • Hybridní mikrofonní předzesilovač s plynulou volbou technologie zesilovače 

  Musil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vysvětlením principu funkce dynamického a kondenzátorového mikrofonu, popisu vlastností z hlediska snímacích charakteristik a typu konstrukce a stručnému vysvětlení principu funkce triody. ...
 • Konstrukční návrh manuální brusky pro ostření nožů dřevoobráběcích strojů 

  Musil, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem manuální brusky pro ostření hoblovacích nožů. Bruska je navržena k položení a přichycení k pracovnímu stolu, úběr třísky je realizován pomocí naklápění motoru, posuv obráběného ...
 • Měření vibrací a rázů pro analýzu kolizních srážek 

  Andruška, Martin
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku detekcie kolízií satelitov typu CubeSat s mikroskopickými časticami vesmírneho odpadu a meteoroidov. Cieľom práce je priblížiť metódy detekcie, popísať rôzne snímače na ...
 • Návrh podnikatelského záměru - založení kavárny 

  Šrámková, Karolína
  Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně kavárny. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje hospodaření nově vzniklé společnosti.
 • Netradiční koncepce letadel 

  Musil, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o koncepcích letadel, které jsou z konstrukčního nebo jiného pohledu netradiční. Jednotlivé kapitoly popisují vybrané koncepce a uvádí konkrétní příklady letounů. Práce je rozdělená na dvě ...
 • Nízkofrekvenční elektronkový zesilovač 

  Hrubý, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, simulací a realizací nízkofrekvenčního zesilovače s použitím elektronek ke zpracování signálu z klasického gramofonu. Frekvenční charakteristika navrhovaného zařízení bude dle ...
 • Podnikatelský plán 

  Talaš, Radek
  Tato práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který se bude zabývat možnostmi vstupu na současný trh stravenek v České republice. Pro vstup na tento trh by měla posloužit nová forma stravenky - elektronická stravenka.
 • Podnikatelský záměr 

  Kunstová, Petra
  V mé diplomové práci se zabývám zhotovením podnikatelského záměru na vybudování autolakovny. Práce vychází ze shromážděných informací, obsahuje analýzy současného stavu obecného i oborového prostředí a vyhodnocení dosavadní ...
 • Podnikatelský záměr 

  Porubský, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku založení nového podniku - autoškoly. Specifikuje všechny důležité kritéria, jenž musíme brát v úvahu při zakládání nového podniku a shrnuje důležité informace,sloužící pro sestavení ...
 • Podnikatelský záměr - Diverzifikace podnikání do nových oblastí trhu 

  Brenkus, Matúš
  V bakalárskej práci je obsiahnutý kompletný popis a analýza trhu pôsobenia. Práca obsahuje jednoduchý popis problému. Objasnenie dôvodu a predpoklady na úspech pre podnikateľský zámer.
 • Podnikatelský záměr - nákup moderní technologie 

  Zaplatilová, Andrea
  Předmětem diplomové práce je podnikatelský plán na investici do technologického vybavení pro středně velkou firmu působící v bižuterním odvětví zpracovatelského průmyslu. V práci jsou posouzeny různé možnosti financování ...
 • Podnikatelský záměr - otevření restaurace rychlého občerstvení 

  Šifra, Radovan
  Tématem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu pro založení malého moderního restauračního zařízení rychlého občerstvení s originálním sortimentem kvalitních pokrmů. V práci je řešeno využití mezery na ...
 • Podnikatelský záměr - vytvoření street food podniku 

  Hlaváčik, Jakub
  Bakalárska práca sa venuje tvorbe podnikateľského zámeru v oblasti gastronómie. Konkrétne sa jedná o koncept nazývaný „street food“. Prvá časť práce obsahuje vysvetlenú teóriu a kľúčové pojmy. V druhej časti, analytickej, ...
 • Podnikatelský záměr - Výstavba certifikované myčky pro nákladní automobily 

  Záruba, Josef
  Tématem této bakalářské práce jest vytvoření podnikatelského plánu pro firmu CleanFox, s.r.o., která se poskytovat certifikované mycí služby pro autodopravce. V práci se budu věnovat analýze rizik, situaci na trhu a základním ...
 • Podnikatelský záměr - založení fitness gastro podniku 

  Chu Huu, Dominik
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu k založení podniku a následného provozu Protein Baru. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na definice ...