Now showing items 1-16 of 16

 • Elektronkový sluchátkový zesilovač 

  Musil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektronkového sluchátkového zesilovače pracujícího ve třídě A. V práci je přiblížen princip funkce elektronky, její používané druhy, základní způsoby zapojení v obvodu, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Urbánková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybraného podniku s využitím jednotlivých metod a ukazatelů finanční analýzy. V praktické části je na základě rozboru účetních výkazů společnosti provedena analýza ...
 • Hybrid Microphone Preamplifier With Variable Selection Of Amplifier Technology 

  Musil, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with the design of a studio level hybrid microphone pre-amplifier using a vacuum tube and semiconductor technology. The pre-amplifier circuit also contains an analog VU meter, 48 V phantom power supply, ...
 • Konstrukční návrh manuální brusky pro ostření nožů dřevoobráběcích strojů 

  Musil, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem manuální brusky pro ostření hoblovacích nožů. Bruska je navržena k položení a přichycení k pracovnímu stolu, úběr třísky je realizován pomocí naklápění motoru, posuv obráběného ...
 • Netradiční koncepce letadel 

  Musil, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o koncepcích letadel, které jsou z konstrukčního nebo jiného pohledu netradiční. Jednotlivé kapitoly popisují vybrané koncepce a uvádí konkrétní příklady letounů. Práce je rozdělená na dvě ...
 • Podnikatelský plán 

  Talaš, Radek
  Tato práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který se bude zabývat možnostmi vstupu na současný trh stravenek v České republice. Pro vstup na tento trh by měla posloužit nová forma stravenky - elektronická stravenka.
 • Podnikatelský záměr 

  Kunstová, Petra
  V mé diplomové práci se zabývám zhotovením podnikatelského záměru na vybudování autolakovny. Práce vychází ze shromážděných informací, obsahuje analýzy současného stavu obecného i oborového prostředí a vyhodnocení dosavadní ...
 • Podnikatelský záměr 

  Porubský, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku založení nového podniku - autoškoly. Specifikuje všechny důležité kritéria, jenž musíme brát v úvahu při zakládání nového podniku a shrnuje důležité informace,sloužící pro sestavení ...
 • Podnikatelský záměr - Diverzifikace podnikání do nových oblastí trhu 

  Brenkus, Matúš
  V bakalárskej práci je obsiahnutý kompletný popis a analýza trhu pôsobenia. Práca obsahuje jednoduchý popis problému. Objasnenie dôvodu a predpoklady na úspech pre podnikateľský zámer.
 • Podnikatelský záměr - nákup moderní technologie 

  Zaplatilová, Andrea
  Předmětem diplomové práce je podnikatelský plán na investici do technologického vybavení pro středně velkou firmu působící v bižuterním odvětví zpracovatelského průmyslu. V práci jsou posouzeny různé možnosti financování ...
 • Podnikatelský záměr - založení marketingové agentury se zaměřením na affiliate marketing 

  Janíček, Jaroslav
  Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření realistického a aplikovatelného podnikatelského záměru na marketingovou agenturu. Sekundárním cílem je zjištění situace na trhu a její odhad do budoucnosti v závislosti na ...
 • Podnikatelský záměr - založení výrobního podniku 

  Dědic, Frederik
  Má bakalářská práce se bude zaměřovat na vytvoření reálného podnikatelského záměru pro stavební firmu na Vsetíně. Nejdříve se zaměřím na teoretický rozbor struktury podnikatelského záměru. Následně budu v druhé praktické ...
 • Podnikatelský záměr - založení zkušební laboratoře 

  Talaš, Petr
  Tato práce je zaměřena na realizaci založení firmy zabývající se validacemi zdravotnických přístrojů dle nové vyhlášky MZČR 306/2012 Sb. Tato firma bude zkušební laboratoří akreditovanou dle podmínek ČIA (Český institut ...
 • Podnikatelský záměr založení tenisového centra 

  Šafránek, Štěpán
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku založení nového tenisového centra. Práce se zabývá teoretickým popisem podnikatelského záměru a jeho obsahu a pokračuje zhodnocením možností, kterými je možné tento záměr ...
 • Podnikatelský záměr – otevření kanceláře pojišťovny 

  Pavlík, Jan
  Bakalářská práce řeší podnikatelský záměr otevření pobočky Allianz pojišťovny. Práce řeší teoretickou část podnikání, podnikatelského záměru a plánování, ale i praktickou část konkrétního případu vybudování kanceláře pojišťovny.
 • Policy-Based Flexible Spectrum Usage for Next-Generation Mobile Communication Networks 

  Musil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabívá návrhem algoritmu pro flexibilní sdílení spektra (FSU) založeného na pravidlech dohodnutých mezi operátory. V úvodu jsou uvedeny základní informace o mobilní komunikační síti nové generace ...