Now showing items 1-20 of 31

 • Analogové elektronické obvody obsahující prvky neceločíselného řádu 

  Borisov, Egor
  V této práci je prezentován v současné době nový element v elektronice - filtr fraktálního řádu, skládající se z fraktálních prvků. V práci jsou prezentovány a analyzovány vybrané fraktální obvody. Je proveden výpočet ...
 • Detekce ionizujícího záření pomocí Geiger-Müllerova detektoru 

  Dědina, Radim
  Předkládaná práce se zabývá problematikou spojenou s detekcí a měřením ionizujícího záření. První část popisuje možnosti a způsoby měření ionizujícího záření různými elektronickými principy, konkrétně pak měření pomocí ...
 • Digitální programovatelné funkční bloky pracující v kódu zbytkových tříd 

  Sharoun, Assaid Othman
  V systému s kódy zbytkových tříd je základem skupina navzájem nezávislých bází. Číslo ve formátu integer je reprezentováno kratšími čísly integer, které získáme jako zbytky všech bází, a aritmetické operace probíhají ...
 • Konstrukce a vlastnosti elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače 

  Piroha, Ladislav
  Témou tejto bakalárskej práce je konštrukcia a popis vlastností NF elektrónkového zosilňovača doplneného indikátorom vybudenia. Projekt popisuje históriu vzniku vákuových súčiastok od svojho začiatku, parametre, konštrukčné ...
 • Modelování a návrh ESD ochran v integrovaných obvodech 

  Běťák, Petr
  Disertační práce představuje nové polovodičové struktury, které lze použít jako elektrostatické ochrany v integrovaných obvodech. Základem pro návrh zmíněných struktur se stala horizontální čtyřvrstvá tyristorová struktura, ...
 • Modul ohřevu elektrozvlákňovací elektrody 

  Lukesle, Václav
  Diplomová práce se zabývá principiálním návrhem ohřevu elektrozvlákňovací elektrody. Na tuto elektrodu se přivádí vysoké napětí (desítky kV), které je nezbytnou součástí zařízení pro výrobu nanovláken. V práci je uvedena ...
 • Modulární přístup k návrhu moderních analogových prvků v technologii CMOS 

  Prokop, Roman
  Předkládaná dizertační práce se zabývá modulárním návrhem moderních analogových obvodů v technologii CMOS. Jejím záměrem je navrhnout sadu modulárních mikroelektronických stavebních bloků a s jejich pomocí realizovat vybrané ...
 • Napěťová reference s LTZ1000 

  Grohoľ, Stanislav
  Práca pojednáva a problematike stability napäťovej referencie s LTZ1000(A). V úvode sú špecifikované najhlavnejších parametre napäťovej referencie z hľadiska stability a uvedené je rozdelenie napäťových referencií podľa ...
 • Návrh extrémně nízkonapěťového operačního zesilovače 

  Plot, Vítězslav
  Práce se zabývá návrhem nízkonapěťového operačního zesilovače. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se technologie CMOS a MOSFET tranzistoru. V další části jsou popsány jednotlivé techniky používané ...
 • Návrh nízkofrekvenčního zesilovače pro zvukovou kartu PC 

  Chalupa, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou nízkofrekvenčních zesilovačů se zaměřením na zpracování analogového hudebního signálu, získaného z výstupu zvukové karty počítače. Součástí práce je návrh zesilovače, ověření návrhu výpočty ...
 • Návrh operačního zesilovače CMOS 

  Navrátil, Jakub
  Předkládaná práce se zabývá problematikou návrhu operačního transkonduktančního zesilovače v technologii CMOS AMIS 0,7 um. Práce je zaměřena na návrh přesného operačního zesilovače s malým rozdílovým vstupním napětím.
 • Návrh operačního zesilovače CMOS 

  Němec, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou návrhu a simulace analogových integrovaných obvodů. Hlavním zaměřením práce je navrhnout rychlý, transkonduktanční, operační zesilovač. Je představen dvoustupňový operační zesilovač, využívající ...
 • Návrh operačního zesilovače CMOS 

  Nevrkla, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a simulace analogových integrovaných obvodů v technologii CMOS. Hlavním zaměřením práce je navrhnoutí transkonduktančního zesilovače pracujícího s nízkým vstupním rozdílovým napětím. ...
 • Obvody s proudovou zpětnou vazbou pro zpracování analogových signálů 

  Stehlík, Jiří
  Předkládaná dizertační práce se zabývá návrhem nových základních bloků využitelných v oblasti analogového zpracování signálu se zaměřením na zpracování signálů ze senzorů. Univerzálnost těchto obvodů najde uplatnění v ...
 • Operacni zesilovač CMOS pracující v rozsahu napájecích napětí 

  Buček, Vladimír
  Cílem této práce bylo seznámit se s návrhem operačního zesilovače technologií CMOS. Nejdříve byla analyzována struktura tranzistorů PMOS a NMOS, díky kterým jsme mohli postupně navrhovat jednotlivé bloky operačního zesilovače. ...
 • Přídavný paměťový modul pro vysokorychlostní kameru 

  Trtílek, Jakub
  Cílem diplomové práce je návrh rychlého paměťového modulu a seznámení se s problematikou týkající se ukládání dat v paměti vysokorychlostní kamery. Práce se zabývá dvěma návrhy k rozšíření paměťové kapacity vysokorychlostní ...
 • Řídicí systém kamerového sceneru pro monitorování růstu rostlin 

  Zapletal, Ladislav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení robotického pojezdu kamerového skeneru rostlin společně s řídicí jednotkou. Navržené zařízení slouží jako nosný systém různých snímacích senzorů. Senzory ...
 • Řízení vytápění domu 

  Hnyk, Marek
  Práce se zabývá návrhem systému, který bude ovládat a regulovat vytápění a ohřev TUV ve starším rodinném domě. Přesto, že je tento systém určený pro konkrétní objekt, měl by být do jisté míry variabilní a schopný přizpůsobení. ...
 • Spínaný zdroj s digitální řídící smyčkou 

  Zápeca, Jan
  Diplomová práce seznamuje s funkcí jednočinného propustného měniče. Zabývá se detailním vysvětlením funkce jednočinného propustného měniče s demagnetizačním vinutím a jednočinného můstkového propustného měniče. Popisuje ...
 • Tester vlakového zabezpečovače 

  Marek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá popisem liniového systému vlakového zabezpečovače a jeho funkčních vlastností, a to zejména s ohledem na přenos kódovaného signálu ze stacionární části na drážní vozidlo. Dále práce shrnuje ...