Now showing items 1-20 of 22

 • Detekce ionizujícího záření pomocí Geiger-Müllerova detektoru 

  Dědina, Radim
  Předkládaná práce se zabývá problematikou spojenou s detekcí a měřením ionizujícího záření. První část popisuje možnosti a způsoby měření ionizujícího záření různými elektronickými principy, konkrétně pak měření pomocí ...
 • Konstrukce a vlastnosti elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače 

  Piroha, Ladislav
  Témou tejto bakalárskej práce je konštrukcia a popis vlastností NF elektrónkového zosilňovača doplneného indikátorom vybudenia. Projekt popisuje históriu vzniku vákuových súčiastok od svojho začiatku, parametre, konštrukčné ...
 • Konstrukce regulovatelného spínaného zdroje 

  Dvořák, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku návrhu a konstrukce spínaného zdroje. Cílem je navrhnout a vyrobit funkční spínaný zdroj dle požadovaných parametrů, za účelem dalšího výzkumu problematiky těchto zařízení.
 • Modul ohřevu elektrozvlákňovací elektrody 

  Lukesle, Václav
  Diplomová práce se zabývá principiálním návrhem ohřevu elektrozvlákňovací elektrody. Na tuto elektrodu se přivádí vysoké napětí (desítky kV), které je nezbytnou součástí zařízení pro výrobu nanovláken. V práci je uvedena ...
 • Návrh nízkofrekvenčního zesilovače pro zvukovou kartu PC 

  Chalupa, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou nízkofrekvenčních zesilovačů se zaměřením na zpracování analogového hudebního signálu, získaného z výstupu zvukové karty počítače. Součástí práce je návrh zesilovače, ověření návrhu výpočty ...
 • Návrh operačního zesilovače CMOS 

  Navrátil, Jakub
  Předkládaná práce se zabývá problematikou návrhu operačního transkonduktančního zesilovače v technologii CMOS AMIS 0,7 um. Práce je zaměřena na návrh přesného operačního zesilovače s malým rozdílovým vstupním napětím.
 • Návrh operačního zesilovače CMOS 

  Němec, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou návrhu a simulace analogových integrovaných obvodů. Hlavním zaměřením práce je navrhnout rychlý, transkonduktanční, operační zesilovač. Je představen dvoustupňový operační zesilovač, využívající ...
 • Návrh operačního zesilovače CMOS 

  Nevrkla, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a simulace analogových integrovaných obvodů v technologii CMOS. Hlavním zaměřením práce je navrhnoutí transkonduktančního zesilovače pracujícího s nízkým vstupním rozdílovým napětím. ...
 • Návrh transkonduktančního zesilovače CMOS 

  Zelinka, Miloslav
  Práce se zabývá problematikou návrhu a simulace analogových integrovaných obvodů v technologii CMOS. Hlavním zaměřením práce je navrhnout transkonduktanční zesilovač a prostudovat jeho charakteristiku v kmitočtové oblasti. ...
 • Obvody s proudovou zpětnou vazbou pro zpracování analogových signálů 

  Stehlík, Jiří
  Předkládaná dizertační práce se zabývá návrhem nových základních bloků využitelných v oblasti analogového zpracování signálu se zaměřením na zpracování signálů ze senzorů. Univerzálnost těchto obvodů najde uplatnění v ...
 • Operacni zesilovač CMOS pracující v rozsahu napájecích napětí 

  Buček, Vladimír
  Cílem této práce bylo seznámit se s návrhem operačního zesilovače technologií CMOS. Nejdříve byla analyzována struktura tranzistorů PMOS a NMOS, díky kterým jsme mohli postupně navrhovat jednotlivé bloky operačního zesilovače. ...
 • Přídavný paměťový modul pro vysokorychlostní kameru 

  Trtílek, Jakub
  Cílem diplomové práce je návrh rychlého paměťového modulu a seznámení se s problematikou týkající se ukládání dat v paměti vysokorychlostní kamery. Práce se zabývá dvěma návrhy k rozšíření paměťové kapacity vysokorychlostní ...
 • Řídicí systém kamerového sceneru pro monitorování růstu rostlin 

  Zapletal, Ladislav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení robotického pojezdu kamerového skeneru rostlin společně s řídicí jednotkou. Navržené zařízení slouží jako nosný systém různých snímacích senzorů. Senzory ...
 • Řízení vytápění domu 

  Hnyk, Marek
  Práce se zabývá návrhem systému, který bude ovládat a regulovat vytápění a ohřev TUV ve starším rodinném domě. Přesto, že je tento systém určený pro konkrétní objekt, měl by být do jisté míry variabilní a schopný přizpůsobení. ...
 • Spínaný zdroj s digitální řídící smyčkou 

  Zápeca, Jan
  Diplomová práce seznamuje s funkcí jednočinného propustného měniče. Zabývá se detailním vysvětlením funkce jednočinného propustného měniče s demagnetizačním vinutím a jednočinného můstkového propustného měniče. Popisuje ...
 • Tester vlakového zabezpečovače 

  Marek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá popisem liniového systému vlakového zabezpečovače a jeho funkčních vlastností, a to zejména s ohledem na přenos kódovaného signálu ze stacionární části na drážní vozidlo. Dále práce shrnuje ...
 • Tlakový senzor typu MEMS využívající nanokompozity 

  Šeda, Miroslav
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními technologickými operacemi výroby MEMS (Mikro-elektro-mechanických systémů). Dále jsou v této práci zmíněny vlastnosti a výroba CNTs (uhlíkových nanotrubic), které jsou ...
 • Vysokofrekvenční oscilátor v technologii CMOS 

  Lang, Radek
  Tento projekt se zabývá problematikou návrhu oscilátoru jako funkčního bloku na čipu integrovaného obvodu ve funkci generátoru hodinových impulzů. Stabilita frekvence oscilátoru je ovlivněna zejména změnami napájecího ...
 • Vývoj elektroniky pro dálkově řízený batyskaf 

  Trýska, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout elektroniku a programové vybavení pro dálkově řízený batyskaf, které umožní jeho pohyb, snímání provozních veličin a přenos obrazu z IP kamery do počítače. S kamerou je možno pohybovat za ...
 • Vývoj systému řízení astronomického dalekohledu s možností sledování družic 

  Juráň, Jakub
  Práce se zabývá návrhem elektroniky řídicí jednotky pro pohon montáže astronomického dalekohledu s možností sledování umělých družic. Obsahuje teoretický rozbor problematiky určování pozice objektů pozorovatelných na obloze, ...