Now showing items 1-8 of 8

 • First Complete Genome of the Thermophilic Polyhydroxyalkanoates Producing Bacterium Schlegelella thermodepolymerans DSM 15344 

  Musilová, Jana; Kouřilová, Xenie; Bezdíček, Matěj; Lengerová, Martina; Obruča, Stanislav; Škutková, Helena; Sedlář, Karel (Oxford University Press, 2021-01-12)
  Schlegelella thermodepolymerans is a moderately thermophilic bacterium capable of producing polyhydroxyalkanoates (PHA) – biodegradable polymers representing an alternative to conventional plastics. Here, we present the ...
 • Interakce léčiv užívaných při léčbě schizofrenie a jejich doprovodných příznaků 

  Musilová, Jana
  Práce se zabývá studiem interakcí antipsychotických léčiv a jejich doprovodných účinků. Stručně popisuje vědní obor vývoj léčiv (drug discovery) a příbuzné vědní disciplíny, zejména se pak zaměřuje na problematiku analýzy ...
 • Návrh vhodného pojistného portfolia pro obec Budišov 

  Musilová, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou, která souvisí s návrhem pojistného portfolia pro obec Budišov. Na základě aktiv obce a analýzy rizik je navrhnuto takové pojistné portfolio, díky kterému budou nejzávažnější rizika ...
 • Network Analysis Of Drugs Used To Treat Schizophrenia 

  Musilová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of this study is a designation of a multitarget drug for a treatment of schizophrenia with the least number of adverse drug interactions. Using Cytoscape software and DrugBank database we have examined currently ...
 • Network Analysis Of Proteins Associated With Schizophrenia 

  Musilová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The aim of this study is a network analysis of proteins ADRA1A, DRD1, DRD2 and HTR2A associated with a schizophrenia disease. By random graph analysis, all researched proteins were evaluated as significant. Using Cytoscape ...
 • Phenotypic and genomic analysis of isopropanol and 1,3-propanediol producer Clostridium diolis DSM 15410 

  Sedlář, Karel; Vasylkivska, Maryna; Musilová, Jana; Branská, Barbora; Provazník, Ivo; Patáková, Petra (Elsevier, 2020-11-07)
  Clostridium diolis DSM 15410 is a type strain of solventogenic clostridium capable of conducting isopropanol-butanol-ethanol fermentation. By studying its growth on different carbohydrates, we verified its ability to utilize ...
 • Signaling Pathway For Butanol Production In Clostridium Beijerinckii Nrrl B-598 

  Musilová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  In this study, we bring the first dynamic model of signaling pathway for butanol production in sporulating, solvent-producing bacterium, Clostridium beijerinckii NRRL B-598. The model allows to study functions of individual ...
 • Signální dráha produkce butanolu bakterií rodu Clostridium 

  Musilová, Jana
  Diplomová práce se zabývá studiem signální dráhy produkce butanolu bakterií rodu Clostridium. V první části pojednává o modelování signálních drah pomocí metod systémové biologie. Navazuje popisem zisku dat pro tvorbu a ...