Now showing items 1-5 of 5

 • Deformačně-napěťová analýza protézy dolní končetiny 

  Musilová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá protézou dolní končetiny. Cílem první části je deformačně-napěťová analýza transtibiální protézy, která je uvažována bez protetického lůžka a bez protetického pěnového chodidla. Analýza je ...
 • Nová synagoga v Olomouci 

  Musilová, Kateřina
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie nové synagogy v Olomouci na základě zadání. Požadavkem byl návrh synagogy, nového sídla pro židovskou obec v Olomouci s přidruženými provozy a prostoru pro židovské ...
 • Pupilometrie aplikovaná během měření defokusační křivky 

  Musilová, Kateřina
  Cílem této práce je návrh algoritmu, který provede detekci pupily z videa. V diplomové práci jsou také popsány teoretické znalosti potřebné ke správné detekci pupily. Detekce je provedena na 24 videích, které jsou převedeny ...
 • Stanovení stupně demyelinizace axonů na základě snímků z transmisního elektronového mikroskopu 

  Musilová, Kateřina
  Cílem této práce je návrh algoritmu zpracování obrazu, který zhodnotí shodnosti / rozdílnosti dvou výběrů. Zhodnotí vlastnosti myelinových obalů a velikosti axonů u vzorků ovlivněných a kontrolních krys. Ovlivněné krysy ...
 • Vědecko technický park Telč 

  Musilová, Kateřina
  Zadáním bakalářské práce je návrh budovy Vědeckotechnického parku s laboratořemi v Telči pro Energoklastr. Energoklastr je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných ...