Now showing items 1-7 of 7

 • Charakterizace vybraných typů mléčných produktů 

  Musilová, Lenka
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout technologii výroby měkkého sýru s bílou plísní na povrchu v poloprovozních podmínkách za použití nepasterizovaného mléka, které pochází od krav pasoucích se na louce. Tímto způsobem ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Olivová, Vladimíra
  Předmětem práce je návrh zastavění parcely na hranici historického centra a sídlištní zástavby ve městě Valašské Meziříčí. Koncept stavby vychází z měřítka města a polohy pozemku. Návrh polyfunkčního komplexu s komerčním ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Ehlová, Veronika
  Cílem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v centru Valašského Meziříčí. Navržený projekt respektuje historii a urbanistickou typologii místa. Koncept vychází z motivu hradby převedené do současného pojetí, vytvoření ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Jakubíková, Barbora
  Práce se zabývá nápravou poškozeného charakteru města. Kompaktním způsobem zastavuje rozlehlou parcelu na rozhraní historického centra a panelového sídliště. Nová zástavba je v souladu s členěním města. Doplňuje chybějící ...
 • Finanční analýza a návrh optimalizace provozu rodinného podniku 

  Musilová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu rodinného podniku Pekařství Balabán z Veverské Bítýšky s cílem návrhu optimalizace provozu a zároveň zvýšení zisku. Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní částí – ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Závodná, Jana
  Návrh študentského centra a kolejí na nárožnú parcelu existujúceho mestského bloku na nábreží rieky Svratky. Program bývania pre 225 študentov a menzy vydávajúcej 800 obedov denne vsadená s rešpektom voči stávajúcim stavbám. ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Kolář, Pavel
  studentské bydlení pro 200 osob